© website eigenaar   Rob Wijnands 2013

Volkstuinvereniging ”Achter de Vuurlijn”

De geschiedenis van de Nederlandse mestkorrel begon eind jaren 90 van de vorige eeuw. Uitvinder Richard Kusters begon organische stoffen zoals mineralen, magnesium en zwavel aan reguliere mest toe te voegen. Uitgangspunt was om geen schade meer aan het bodemleven toe te brengen. Daarmee creeerde hij een unieke bodemverbeteraar. Daarnaast wist Kusters mest in 24 uur te composteren, wat een enorme tijdwinst oplevert. In 2001 werd de eerste fabriek gebouwd. “Het is een van de meest innovatieve en milieuvriendelijke installaties ter wereld”, zegt Orgaplus-oprichter Hans Jansen. “Wij breken alle eiwitketens af om daarna alles beter op te bouwen.” “We maken bijzondere mest”, vindt hij. Alleen noemen we het geen mest, maar meststof. Het is geen gedroogde stront, maar het is een ander product geworden. Alles zit erin.” “Wij zien onszelf niet als een mestverwerker; wij zijn producent van een eindproduct. De organische mestkorrels vallen niet onder compost in verband met de dierlijke herkomst en omdat een composteringsproces wettelijk minimaal drie weken duurt. Ons product kan echter als geen ander met mest concurreren. Het is het verschil tussen een snelle hap voor de landbouwbodem of een boerenmaaltijd.” Van mest en kunstmest is bekend dat het schieten met hagel is. Lang niet alle stoffen worden door de grond opgenomen. Om maar te zwijgen over neerslag die ervoor zorgt dat stikstof verloren gaat. Dat zorgt voor een enorme milieubelasting. Jansen: “Eigenlijk kun je stellen dat de mestkwaliteit onvoldoende is. Wij brengen met ons product een soort laagje in de grond waardoor de elementen beter blijven plakken.” Kan iedereen deze korrels maken? “Wereldwijd zijn we nog steeds de enige”, zegt Jansen. “Onze 24-uurscompostering is gepatenteerd. Het kostenplaatje is wel hoger.” In Turkije zijn er veel milieuproblemen door kippenmest. De Turken willen de Nederlandse korrel vooral op hun theeplantages inzetten. In Turkije is sprake van een arsenaal van 90.000 hectare thee, waarvan 80.000 in eigendom van de overheid. “Twee jaar geleden werden we door de Universiteit van Ankara benaderd”, vertelt Hans Jansen. “Het ministerie van Landbouw was ter ore gekomen dat er hier een bijzonder systeem bestond. Of we hen over de theeplantages zouden kunnen adviseren. De grond is er namelijk niet zo vruchtbaar als in Nederland.” Dat resulteerde vorige maand in een Turkse handelsdelegatie. Niet alleen met de onderminister van Landbouw, maar ook met bloembollentelers, een grote kippenboer en de ombudsman. “We hebben het hele systeem laten zien”, zegt Jansen. “Met partners zijn we bezig om de financiering rond te krijgen om een fabriek in het land te bouwen.” De Turken worden er overigens ook toe gedwongen, want over een paar jaar wordt kunstmest er verboden. “Maar dat vergt nogal een omslag. Als je alle landbouwgrond in Turkije met ons product zou bemesten, heb je te weinig kippen.” In Nederland is de mestkorrel inmiddels een succes. De beste bloembollentelers werken ermee, evenals boomkwekerijen en fruitproducenten. Orgaplus heeft zijn fabriek net uitgebreid omdat de afzet blijft groeien. In Duitsland heeft men de korrels ook ontdekt. Helemaal bijzonder is de vraag vanuit de Verenigde Staten, waar de Nederlandse korrels sinds vier jaar worden verkocht. “Dat geeft aan hoe veilig ons productiesysteem is en hoe hoogwaardig onze mestkorrels zijn”, stelt Jansen. “De eisen om producten Amerika in te voeren, zijn enorm hoog, maar wij hebben een importvergunning gekregen.” Inmiddels is er een eigen verkooporganisatie gevestigd. Het liefst wil Jansen op termijn een fabriek in de VS openen, waartoe er gevorderde plannen zijn.
bron: De Telegraaf 16-03-2013
Unieke mestkorrel.
terug naar het hoofdmenu
achterdevuurlijn