© website eigenaar   Rob Wijnands 2013

Volkstuinvereniging ”Achter de Vuurlijn”

Vorig jaar tijdens één van de voorlichtingsbijeenkomsten over de herindeling van het gebied tussen de Boterdijk en de Vuurlijn waren een aantal van onze tuinders aanwezig en werd ons door de gemeente geadviseerd een vereniging op te richten. Deze vereniging zou dan de officiële gesprekspartner kunnen zijn bij gesprekken met de gemeente. De aanwezige tuinders hebben toen de koppen bij elkaar gestoken en besloten een vereniging op te richten. Na een aantal gesprekken en wat onderzoek bij andere verenigingen heeft het huidige bestuur de vereniging opgericht op 26 juni 2012 bij notariskantoor “Amstelhoorn” in Mijdrecht en zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement opgesteld, hetgeen is toegevoegd aan de akte van oprichting. In dit reglement is de gewenste situatie opgenomen, waarin de vereniging het beheer over de tuinkavels heeft. Alle kavels worden in die situatie door de vereniging gehuurd van de eigenaar via een langlopend huurcontract. Dit is nog niet het geval, maar we hopen dit wel in de toekomst te realiseren. Alle tuinders zijn geïnformeerd over de oprichting van de vereniging en vrijwel iedereen is lid geworden. Het bestuur heeft een aantal gesprekken gevoerd met de gemeente en met de door de gemeente ingehuurde adviseur. De plannen waren al in een redelijk vergevorderd stadium, maar uiteindelijk is het hele plan in de koelkast verdwenen omdat er geen financiële middelen waren om het te realiseren. Een eventuele verplaatsing was toen niet meer aan de orde, maar het plan ligt er nog steeds. Teun Voorn heeft een informatiebord en een brievenbus geplaatst. Op 1 september is onze eerste nieuwsbrief verschenen. Het bestuur heeft vanaf de oprichting 7 keer vergaderd en de leden via nieuwsbrieven geïnformeerd. Het bestuur heeft fondsen proberen te werven om activiteiten te kunnen financieren, maar helaas tot nu toe zonder succes. Op dit moment loopt er nog een verzoek bij het “Burgemeester Kootfonds”. Een voorstel om gezamenlijk zaden, etc. in te kopen heeft heel weinig reacties opgeleverd en is dus niet doorgegaan. In de kerstperiode heeft het bestuur een attentie met “Piet Visser” bonen bij alle leden gebracht. Het is een lange winter geweest met lage temperaturen, maar inmiddels is iedereen weer druk in de weer en verschijnen overal de jonge plantjes. Om onze leden goed te kunnen bereiken is besloten om een website te maken met een vaste inhoud, maar ook met de mogelijkheid van inbreng door de leden. De domeinnaam “Achterdevuurlijn” is aangeschaft en de website heet dan ook www.achterdevuurlijn.nl en is operationeel, maar is nog niet volledig. In de komende maanden zal hieraan verder worden gewerkt, hopelijk ook met inbreng van de leden. Alle reeds verschenen nieuwsbrieven en de toekomstige nieuwsbrieven zullen ook op de website van de vereniging worden geplaatst. Uiteraard zal de nieuwsbrief ook via email naar alle leden worden gestuurd en voor wie geen emailadres heeft zullen ze worden bezorgd. Gezien de gezondheid van de heer Arendse is er de afgelopen periode weinig contact geweest. Wel is er recent telefonisch contact geweest en hopen we binnenkort als bestuur een gesprek te hebben met de heer Arendse over de toekomst van het volkstuinencomplex en de rol van de vereniging. Rob Derksema Secretaris
Ledenvergadering 28 april 2013: Jaarverslag 2012-2013
terug naar het hoofdmenu
achterdevuurlijn