© website eigenaar   Rob Wijnands 2013
van links naar rechts: Rob Wijnands - penningmeester Peter de Bruin - lid Patrick Goddijn - secretaris Ida ter Haar - voorzitter Jeanne Kamperman - lid
aftreedschema de voorzitter, aftredend 2023 de secretaris en Peter, aftredend 2024 de penningmeester en Jeanne, aftredend 2025
contact secretariaat: tel. 06 28280765 E-mail: goddijn17@zonnet.nl
Het Bestuur
naar inhoudsopgave naar inhoudsopgave
achterdevuurlijn