© website eigenaar   Rob Wijnands 2013

Volkstuinvereniging ”Achter de Vuurlijn”

frambozen
Voor het snoeien van frambozen moet onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten. De zomerframboos en de herfstframboos. Behalve het tijdstip van de oogst is vooral de wijze van snoeien nogal verschillend.
Zomerframboos De eenmaaldragende of zomerframboos geeft in juni-juli vruchten op houtige, eenjarige twijgen van ongeveer 2 meter lang die daarna afsterven. In het tweede groei-jaar geven de knoppen korte zijstengels van 20-25 cm, waarop weer vruchten komen. Verzorging: Zomerframbozen hebben te slappe takken om zonder steun gekweekt te worden. Bind aan drie horizontale draden op 0.6 meter, 1.10 meter en 1.60 meter. Snoeifrequentie: Jaarlijks na de oogst (van half juli-augustus) of in het voorjaar (februari-maart). Zodra het blad op het oude hout is afgestorven, kunt u het oude hout wegsnoeien. Snoei bij voorkeur zo snel mogelijk na de oogst. Goed verzorgde frambozen blijven gemakkelijk meer dan tien jaar productief. Werkwijze: Bind per meter 6 à 10 mooi gevormde, gezonde stengels aan en knip ze op 10-15 cm boven de bovenste draad af. De zwaarste stengels geven de hoogste productie. Verwijder overtollige stengels of takken en snoei eventuele zijtakken op de stengels op 1 à 2 knoppen weg. Een luchtig gewas is minder vatbaar voor schimmels. Let dus op: al het oude hout wat dit jaar vruchten heeft gedragen wordt weggesnoeid.
Herfstframboos Tweemaaldragende frambozen of herbloeiers geven de eerste maal in de herfst (september-oktober) vruchten op het topgedeelte van de jonge scheuten en een tweede maal, een jaar later in juni-juli op het onderste houtachtige deel. Herfstframbozen geven in de herfst op het ‘dit-jarige’hout vruchten. Ze worden daarna tegen de grond afgesnoeid, zodat ze geen tweede maal vruchten kunnen geven. Herfstrframbozen worden ongeveer 0.5 à 1 meter hoog. Verzorging: Herfstframbozen hebben voldoende aan twee steundraden op ca. 50 cm van elkaar (0.5 en 1 meter) waartussen de scheuten mogen groeien. Snoeifrequentie: Herfstframbozen worden jaarlijks in het voorjaar (februari-maart) of na de oogst en bladval (december) gesnoeid. Werkwijze: Snoei alles tot aan de grond weg en dun in het voorjaar de talrijke grondscheuten lichtjes uit tot 12-15 mooie scheuten per lopende meter. Hierdoor krijgt u een luchtiger en gezonder gewas. Als u herfstframbozen niet tot aan de grond wegsnoeit, dragen dragen ze nog een tweede maal en krijgt u een kleinere oogst in het volgend jaar.
terug naar het hoofdmenu terug naar kleinfruit submenu
op de tekening: het oude hout wordt weggesnoeid; de drie nieuwe stengels van de zomerframboos blijven staan voor het volgend seizoen
achterdevuurlijn