© website eigenaar   Rob Wijnands 2013

Volkstuinvereniging ”Achter de Vuurlijn”

Vooral in het natte voor- en naseizoen zijn de tuinders op de percelen die niet direct grenzen aan de sloot, niet te benijden. Op dit middenstuk kan bij overvloedige regenval het water soms geen kant op. Sommigen hebben daarvoor al hun maatregelen getroffen. Een drainagebuis aangelegd, die natuurlijk wel noodgedwongen door het perceel van de buurman of buurvrouw naar de slootkant moet worden geleid. Maar wat nu als de buurman ophoudt met tuinieren en er een andere tuinder is gevonden. Een liefhebber, die vanwege het achterstallige onderhoud, enthousiast van start gaat met een diepgravende ploeg. Ziehier het resultaat. Van de mooie, toch echt wel diepliggende drainagebuis van Aad is niet veel meer over. Zonde van de tijd, zonde van het werk, zonde van het geld. Moraal van dit verhaal: blijf met elkaar in gesprek, informeer en overleg; is nog gezellig ook.
terug naar het hoofdmenu
achterdevuurlijn