© website eigenaar   Rob Wijnands 2013

Volkstuinvereniging ”Achter de Vuurlijn”

Bloemkoolteelt in de volle grond
e-mail: 15 januari week 3 Tuinliefhebbers, Allereerst hartelijk dank voor uw deelname aan ons nieuwe project ‘bloemkoolteelt in de volle grond’. Het doet ons plezier dat zo velen zich hebben ingeschreven voor de cursus. Vorig jaar zijn we een eerste experiment gestart met de cursus tomaten telen in de volle grond. Geholpen door het mooie weer heeft het succes daarvan kennelijk aanstekelijk gewerkt. Het aantal deelnemers steeg van vorig jaar 16 naar 21 dit jaar. Het concept is hetzelfde. U hoeft slechts regelmatig uw mail te lezen en de daarin vermelde tips en handelingen uit te voeren. Probeer zoveel mogelijk gelijke tred te houden met de timing van deze opdrachten. De e-mails zullen niet zo talrijk zijn als met de tomatencursus van vorig jaar. Dit tweede project is opgezet door het bestuur van de volkstuinvereniging naar aanleiding van het veelal teleurstellende resultaat van onze bloemkoolteelt. Velen van ons moesten in het verleden lijdzaam toezien hoe hun aanvankelijk mooie gewas alsnog volledig mislukte door weersomstandigheden, verkeerde timing, slechte gewasverzorging, ziektes en plagen. En daar gaan we met z’n allen wat aan doen. Nog even voor de goede orde: u heeft zich voor deze cursus opgegeven tijdens het BBQ feest in september, of daarna nog via een e-mail van onze secretaris Rob Derksema. Heeft u bedenkingen of heeft u zich wat al te impulsief aangemeld, dan kan dat nu nog ongedaan gemaakt worden. U heeft daarvoor vanaf nu nog een week de tijd. Daarna gaan de voorbereidingen van start en worden door ons de bestellingen gedaan. Er is dan geen weg terug meer. Om financieel niet in de problemen te komen vraagt het bestuur u – zoals bekend - 15 euro deelname kosten (waarover later meer). Tot de volgende E-mail (Houd moed: het tuinseizoen gaat bijna beginnen!!) Bloemkoolteelt in de volle grond – deel 3 e-mail: 2 februari week 5 Het feit dat u zich opgegeven heeft voor deze cursus geeft al aan dat er in het verleden problemen zijn geweest met het telen van bloemkool. En misschien is het wel zo dat u nog nooit een fatsoenlijk kooltje van de tuin heeft gehaald. Dat is begrijpelijk want er is op onze moestuin niets wat in z’n korte bestaan zo bedreigd wordt als de (bloem)kool. Laten we het vijandige lijstje maar eens langslopen: 1. koolvliegen 2. koolgalmuggen 3. koolwitjes / rupsen 4. melige koolluis 5. veenmollen 6. slakken 7. knolvoet 8. klemhart 9. harteloosheid Een vluchtige blik leert direct al dat de meeste dreiging uit de lucht komt. We kunnen dus al een flinke slag slaan door dit gevaar te elimineren. Dat is de reden waarom alle cursisten vanaf begin februari een insectengaas van prima kwaliteit hebben ontvangen of nog zullen ontvangen. Verder in het pakket een zakje met bloemkoolzaden die we zullen gaan opkweken tot mooie bloemkolen. Voor diegenen die totaal niet zitten te wachten op zaadjes: niet getreurd, later in het seizoen zal door de vereniging ook nog wat plant/pootgoed worden verstrekt. Maar, de tomatencursus van vorig jaar heeft bewezen dat het zelf opkweken uit zaad ook veel voldoening geeft. En als laatste in het pakket nog een zakje met zeewierkalkkorrels wat we in een later stadium zullen gaan gebruiken. Bewaar het. Opdracht voor de komende periode: Denk na over een standplaats voor de bloemkool; in ieder geval NIET waar de vorige jaren kruisbloemigen (kolen) hebben gestaan. Bedenk en maak een goed afsluitende draagconstructie voor het insectengaas
terug naar het hoofdmenu
Bloemkoolteelt in de volle grond – deel 4 e-mail: 3 februari week 5 Zojuist kreeg ik een reactie van een van de cursisten met de vraag wanneer de bloemkolen kunnen/zullen worden uitgeplant. Met andere woorden: wanneer moet de constructie voor het insectengaas op de tuin staan. Zorg er voor dat u er vanaf half april klaar voor bent. Een beetje afhankelijk van het weer natuurlijk. En er komen nog mails wanneer we met de zaadjes aan de gang gaan.
Bloemkoolteelt in de volle grond - deel 5 e-mail 4 februari week 6 Nog even een extra opmerking over de constructie van het insectengaas. Het is belangrijk dat het systeem volledig gesloten is. Dit in tegenstelling tot de misleidende foto bij het geleverde pakket. Met andere woorden, de zijkanten moeten helemaal tot op de grond reiken. Insecten en vooral vlinders zijn straks de hele dag in de weer om kleine openingen en kieren te vinden om de oogst alsnog te verzieken. Een hoogte van zo’n 50 cm zou voldoende moeten zijn.
Bloemkoolteelt in de volle grond – deel 6 e-mail: 3 maart week 10 Het mooie weer van de laatste tijd nodigde wel heel erg uit om met zaaien te beginnen. Toch moeten we ons bedwingen om niet te vroeg van start te gaan en te wachten op het goede moment. Om iedereen in het gareel te houden gaan we een strak tijdschema uitstippelen om met elkaar in de pas te blijven lopen. Evenals vorig jaar laten we ons ook dit keer leiden door de aanbevelingen van het biodynamisch tuinieren, een filosofie die er vanuit gaat dat de stand van de maan een factor is voor het welslagen van het zaaien. Flauwe kul zult u zeggen, maar onzin of niet, we laten niets aan het toeval over en gaan het gewoon doen. De periode die geschikt is voor het zaaien van bloemkool valt in een fase van een wassende maan en is van 13 tot en met 25 maart. En voor degenen die in de pas willen lopen met mij en de andere cursisten, we gaan de bloemkool zaaien op: dinsdag 19 maart. Gebruik voor het zaaien gewone potgrond of liever zaai/stekgrond. In ieder geval geen tuingrond. Neem een klein zaaibakje waar hooguit drie handjes zaaigrond in hoeven om het te vullen. Maak niet de fout om het hele zaadzakje leeg te kieperen, maar verdeel hooguit een twaalftal zaadjes netjes over het oppervlak en bedek met maximaal 1 à 2 mm grond. Bevochtig een klein beetje met een plantenspuit (pas op: vooral niet te nat!) en dek af met cellofaan. Plaats het zaaibakje in een ruimte op kamertemperatuur en niet in direct zonlicht. Onder deze ideale omstandigheden zullen de zaadjes in 3 tot 5 dagen ontkiemen. Verwijder het cellofaan onmiddellijk na ontkieming (kans op schimmel). Het zaaibakje moet nu zo licht mogelijk in de ruimte worden geplaatst, maar niet boven de verwarming.
Bloemkoolteelt in de volle grond – deel 7 e-mail: 19 maart week 12 Dinsdag 19 maart ZAAIEN MAAR !!!
Bloemkoolteelt in de volle grond – deel 8 e-mail: 23 maart week 12 Niets te veel gezegd toch? De meeste of misschien wel alle ingelegde zaadjes zijn inmiddels ontkiemd en het cellofaan is verwijderd. De zaailingen kunnen zich nu verder ontwikkelen. Controleer vooral iedere dag even of ze nog wat water nodig hebben, maar geef ze vooral niet teveel. Het bloemkoolplantje krijgt hierdoor een extra prikkel om op zoek te gaan naar het vocht en een goed wortelstelsel te ontwikkelen. Maar zodra ze slap gaan hangen behoeven ze natuurlijk wel wat extra water. Standplaats: zo licht mogelijk, mag in het zonlicht, maar niet boven de verwarming. De zaailingen zullen ongeveer twee weken in het zaaibakje blijven staan. Tegen die tijd versturen we de volgende e-mail en gaan we verspenen.
Bloemkoolteelt in de volle grond – deel 9 e-mail: 5 april week 14 De zaailingen hebben inmiddels een grootte bereikt waarop ze kunnen worden verspeend. Gebruik hiervoor een standaardmaat potje (9 cm) en goede potgrond (geen tuinaarde). Eenmaal in de potjes breekt er even een lastige periode aan, omdat de bloemkoolplantjes volop licht moeten krijgen en daardoor niet meer binnenshuis mogen staan. En ’s nachts is het buiten vaak te koud. Ideaal zou zijn overdag naar buiten, lekker in de zon en ’s nachts bij lage temperaturen naar binnen. Of anders: op een balkon, een serre of een kasje. Deze onhandige periode duurt enige weken. En denk erom: als de plantjes te weinig licht hebben gehad en zijn uitgegroeid tot iele slappe plantjes, komt dit vrijwel niet meer goed. Dat geldt trouwens voor bijna alle gewassen die te donker worden opgekweekt. En dan nog even dit: parkeer de bloemkoolpotjes nog even thuis in uw achtertuin of balkon en niet op het volkstuincomplex. Dit vanwege het gevaar voor de actief wordende koolvlieg, waarover meer in de volgende E-mail.
Bloemkoolteelt in de volle grond – deel 10 e-mail: 02 mei week 18  Onze gezaaide bloemkoolplantjes groeien inmiddels gestaag, maar zijn nog niet geschikt om in de vollegrond uitgeplant te worden. Ze zijn nog te fragiel om een kans te hebben tegen diverse belagers. Om een stevig kansrijk plantje te bekomen wordt het nog een keer overgepot naar een grotere pot. Van een standaard 9 cm naar een pot van 12 cm of meer. En dan, voor diegenen bij wie het bloemkoolexperiment door omstandigheden volledig is mislukt, is er de mogelijkheid om via de vereniging wat grotere plantjes te bemachtigen en weer aan te haken bij de cursus. En ook voor de mensen voor wie het allemaal te langzaam gaat is er die mogelijkheid. Stuur simpelweg een mailtje naar mij en vermeld hoeveel bloemkoolplantjes u wilt (max. 5 stuks, niet teveel want meestal zijn ze allemaal tegelijk oogstbaar). Dan zie ik u wel op de tuin om ze te overhandigen.  Inmiddels zijn we aanbeland in de maand mei en dat betekent dat we nu wel moeten beginnen met het plaatsen van de constructie voor het koolvlieggaas. Het gaas is namelijk ook uitstekend geschikt om er de andere vroege soorten kool onder te plaatsen, denk aan spitskool, rodekool, koolrabi Chinese kool, paksoi. Natuurlijk heeft u de vrije hand om het te maken zoals u wilt maar zorg er wel voor dat het geheel goed afgesloten is. Ter inspiratie de bijgevoegde foto. Simpel, stabiel, ruim en doeltreffend. Bloemkoolteelt in de volle grond – deel 11 e-mail: 19 mei week 20  Tweede helft mei inmiddels. Zo langzamerhand zijn onze bloemkoolplantjes groot genoeg om in de vollegrond – natuurlijk onder het gaas - geplant te worden. Hoog tijd ook om het meegeleverde zeewierkalk te gebruiken. Geef ongeveer 1 theelepeltje per bloemkoolplantje en meng dit samen met een handje koemestkorrels in het plantgat. Het zeewierkalk zorgt ervoor dat de pH van de grond ter plaatse wat omhoog gaat (minder zuur). Een hoge pH zorgt ervoor dat de knolvoetschimmel niet een kans krijgt. De schimmel, die wel meer dan tien jaar in de grond kan sluimeren, wordt actief in een zure grond bij hoge temperaturen en tast de wortels van vrijwel alle schermbloemigen (koolsoorten) aan. Ze vormt verdikkingen bij de wortels waardoor de sapstroom geblokkeerd wordt. De plant krijgt een grauw uiterlijk en sterft af. Heeft u toch last van knolvoet. Afvoeren en niet op de tuin laten! Natuurlijk kunt u de plantjes direct in de grond plaatsen, maar een beproefde methode is om dit in een grote bloempot te doen waarvan de bodem is verwijderd. Het is een doeltreffende methode om het de veenmol een stuk lastiger te maken. Sommigen van ons zullen geconstateerd hebben dat er best nog wat ruimte onder het koolgaas over is. Benut dit voor een andere aanplant uit de schermbloemen-familie. Die plantjes zullen u er dankbaar voor zijn. En nu voorlopig even niets doen. Een rustgevend idee om de bloemkool beschermd te weten tegen koolvlieg, koolgalmug, vlinders, rupsen veenmol, knolvoet, duiven, melige koolluis, harteloosheid, klemhart etc. En dat allemaal zonder bestrijdingsmiddelen.
Bloemkoolteelt in de volle grond – deel 12 e-mail: 14 juli week 29 Inmiddels zijn we enige weken verder sinds de laatste berichtgeving over onze bloemkoolcursus. Tijd om de balans op te maken. Veel deelnemers hebben het insectengaas met daaronder de bloemkolen op de tuin staan. En met sterk wisselend succes. Want zoals voorspeld: wat is het moeilijk! Ik heb inmiddels heel wat ziektebeelden mogen aanschouwen en die zijn niet makkelijk te herleiden tot een bepaalde fout gedurende de teelt. Het belangrijkste bij bloemkool is dat er heel wat voeding vereist is om zo veel mogelijk blad te maken waaruit de kool zich kan ontwikkelen. Een aantal tuinders heeft zelfs al bloemkool geoogst (waaronder ikzelf). Dat lijkt heel leuk, maar dat is het niet. De bloemkool en met name het blad had nog volop in ontwikkeling moeten zijn om een behoorlijke grote kool te geven. Hoe eerder de oogst, hoe kleiner de kool. Als de kool zichtbaar gaat worden moet deze worden afgedekt tegen het zonlicht door de binnenste bladeren te knikken en over de kool te vouwen. Zo behoudt hij zijn fris witte Albert Heijn-kleur. Controleer de kool vanaf nu regelmatig en zodra deze z’n compactheid dreigt te verliezen moet hij worden geoogst. En wellicht is het net zo’n mooie als bij deze tevreden tuinder Gerhard.
achterdevuurlijn