© website eigenaar   Rob Wijnands 2013

Volkstuinvereniging ”Achter de Vuurlijn”

Onverklaarbare, plotselinge bijensterfte. Biologen breken zich al jaren het hoofd over de oorzaak. Bestrijdingsmiddelen waren de hoofdverdachten en kennelijk ook niet ongegrond. Uit een Frans én een Brits onderzoek blijkt nu dat een veel gebruikt bestrijdingsmiddel slachtoffers maakt onder hommels en honingbijen. bijenverdwijnziekte Het is weer lente, voor veel dieren tijd voor de bloemetjes en de bijtjes! Alhoewel, juist voor hommels en honingbijen gaat dat helaas niet op. De laatste jaren gaan de bijenvolken in Europa en de VS namelijk hard achteruit. Er is al jaren een vreemde ‘bijenverdwijnziekte’ gaande. Een verschijnsel waarbij in het voorjaar hele bijenvolken dood of verdwenen zijn uit de bijenkorf. En dat is belabberd voor de landbouw, want bijen zijn erg belangrijk voor de bestuiving van veel van onze voedselgewassen. In een poging de oorzaak van deze mysterieuze bijensterfte te achterhalen, hebben wetenschappers eerder al een paar verdachten aangewezen. Is het de varroamijt die schadelijke virussen bij zich draagt, zijn het schimmelinfecties, bestrijdingsmiddelen in de landbouw, of misschien wel een combinatie hiervan? Een zware verdenking rust op bestrijdingsmiddelen – die het zenuwstelsel van bijen zouden beschadigen – maar het fijne was er niet van bekend. Twee onderzoeken van Franse en van Britse bodem, die online verschenen in het tijdschrift Science, lijken het echter te beamen: bestrijdingsmiddelen nekken het bijenvolk. menselijke inbreng Ook op ons volkstuincomplex in De Kwakel doet het probleem van bijensterfte zich voor. Bijenliefhebber en imker Willem van Tol houdt op kavel 38 één of soms twee volken in zijn bijenkasten. En evenals het vorig jaar is er nu opnieuw sprake van een plotselinge massale sterfte. Dit jaar (2014) is het vanaf ongeveer eind mei gebeurd. Hoewel nooit met zekerheid gezegd kan worden wat de oorzaak hiervan is, moeten we trachten onze eigen menselijke inbreng zoveel mogelijk uit te sluiten. Met andere woorden: laten we het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperken en misschien wel helemaal stoppen. En zeker de bestrijdingsmiddelen waarmee we het onkruid te lijf gaan. Immers, we bedrijven onze hobby op basis van een ideologische achtergrond, om lekker bezig te zijn met alles wat de natuur ons te bieden heeft. Als het puur om de productie gaat en om zo min mogelijk arbeid te verrichten is wellicht de C1000 een betere optie. Een ander punt waardoor de hobbytuinder mede schuldig zou kunnen zijn is het gebruik van zgn. gecoat zaad dat neonicotinoïden bevat. Het is een populair middel waarmee zaaizaad geïmpregneerd wordt. Die coating is een ‘totaaltechnologie’ die de volledige plant giftig maakt voor insecten. Zowel de bladeren, waar de vraatinsecten van eten, als de bloem met het stuifmeel, waar de bestuivers voor hun voedsel van afhankelijk zijn. Samenvattend: Het bestuur van de volkstuinvereniging stelt zich op het standpunt om het gebruik van pesticiden, insecticiden en onkruidbestrijdingsmiddelen op het complex te stoppen. Het lijkt ons raadzaam om bij de aanschaf van het zaaizaad af te zien van het gecoate zaadmateriaal, hoe handig dat in eerste instantie ook lijkt.
terug naar het hoofdmenu
Gebruik van bestrijdingsmiddelen en bijensterfte
“Achter de Vuurlijn” juni 2014
de bijenkasten bij kavel 38
achterdevuurlijn